Područni objekt "Mihovila Gračanina"

Gornje Vrapče je zagrebačko naselje sa lijepo izgrađenim kućama, školom ambulantom, knjižnicom i vrtićem (od 1982. godine).

Na području Gornjeg Vrapča, u ulici Mihovila Gračanina nalazi se područna jedinica 3. Ovaj vrtićki objekt smješten je na prekrasnoj lokaciji između vrtova, voćnjaka i vinograda, u blizini, a opet podalje od glavne prometnice. Zgradu okružuje veliko dvorište, jednim dijelom asfaltirano, a ostalo prekriveno travnjakom i voćnjakom. Okružuju ga privatne kuće što doprinosi ugodnoj obiteljskoj atmosferi.

Objekt je započeo sa radom 1.9.1982. godine. Danas broji 11 odgojnih skupina. Posljednjih godina se u ovom objektu, na veliko zadovoljstvo djece i roditelja, provode kraći programi - engleska igraonica, ritmika i ples te sportska igraonica.Već dugi niz godina radimo i na očuvanju tradicijske kulture. Djeci kao nastavljaćima tradicije i kulture zavičajnog kraja nastojimo prenijeti «život i običaje» vlastitog ali i prethodnog naraštaja, kroz bogatu ostavštinu naših sumještana, Vrapčana; vodenica, stara hiža, graditelj starih instrumenata te folklorni ansambl «Vrapčanci». Djecu učimo da su naši običaji i igre naš ponos, jer narod koji ima prošlost ima i budućnost.Pripremile: M. Sijamhodžić, odg. i T. Vrodljak, odg.


© 2019 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.