Obitelj i odgoj

 
Odgoj počinje u obitelji - u njoj se rađa novi život i u njoj započinje proces ljudskog razvitka i oblikovanja. U prirodnim uvjetima života, u obiteljskom domu započinje proces socijalizacije - tu dijete upoznaje druge ljude, uspostavlja prve kontakte, prihvaća načine i razvija navike kulturnog ponašanja.
Preduvjet dobrog obiteljskog odgoja su SKLADNI (NE SAVRŠENI, jer takvih niti nema) obiteljski odnosi. Oni osiguravaju stabilnost obitelji, ugodnu i privlačnu atmosferu za sve članove. Skladan, uravnotežen i harmoničan obiteljski život, međusobna ljubav i povjerenje izvanredno pozitivno djeluju na oblikovanje osobnosti djeteta.

Obitelj najjače djeluje u predškolsko i mlađe školsko doba, ali je njezin utjecaj iznimno bitan i dalje jer je obitelj prirodna sredina u kojoj čovjek živi i za koju je vezan od rođenja do smrti. U prvom razdoblju djetetova života, obitelj je najpogodnija sredina za razvitak i odgajanje djeteta. Obitelj djeluje vrlo snažno na dječje emocije i na razvijanje toplih ljudskih odnosa. Prirodna je i društvena funkcija roditelja da djeci prenesu najbolje od svog tjelesnog, intelektualnog, moralnog, emocionalnog života.


Odgojni stil koji preteže u obiteljskom odgoju ima velikog utjecaja na razvoj djetetove osobnosti i na njegovo ponašanje. Obično i u većini obitelji nema čistog odgojnog stila nego različitih mješovitih tipova pristupu u odgoju. No, valja znati osnovne karakteristike pojedinih odgojnih stilova, prepoznati principe djelovanja te ako su dobri zadržati ih u odgojnom djelovanju, a ako nisu potrebno ih je osvijestiti i mijenjati.

Kruti odgojni stil karakterizira jaka moć roditelja, a emocionalni život djeteta stavlja se po strani. Dijete se često kritizira, zastrašuje i posramljuje. Uglavnom se ističu negativne strane djeteta i „sve ono što dijete nije dobro napravilo". U autoritarnom odgojnom stilu prisutno je kažnjavanje, veliki dio komunikacije između roditelja i djeteta svodi se na zapovijedanje i naređivanje, a ako se zapovijed roditelja ne izvrši slijedi kazna. Kao rezultat takvih obrazaca roditeljskog ponašanja djeca su uplašena, teško se uključuju u igru, gube povjerenje u okolinu te stječu lošu sliku o sebi.

Djeca mogu pokazati nepoželjne i neprihvatljive oblike ponašanja kad nisu s roditeljima. Djeca koja žive u takvom okružju često su pred roditeljima poslušna i to iz straha od roditeljske kazne. Zbog nesigurnosti u roditeljsku ljubav sklona su promjenama raspoloženja, povučena su i bojažljiva, a može se pojaviti i agresivnost. U slučaju prisile i tjelesnog kažnjavanja, djeca u ponižena, nezadovoljna, nepovjerljiva, niske razine samopouzdanja. Takva djeca često se brinu kako će udovoljiti roditeljima, a ne riješiti neki problem koji im je na putu.

Ravnodušni odgojni stil obuhvaća takve odnose u kojima dijete ima previše slobode te nema postavljene granice između dobrih i loših postupaka. Kod roditelja je prisutna emocionalna hladnoća, a time dijete ne osjeća ljubavi, sigurnost i zaštitu od roditelja.Djeca koja rastu u takvom okružju mogu postati neprijateljski raspoložena i često pružaju otpor pravilima ponašanja u grupi pa ih vršnjaci mogu odbacivati što uzrokuje njihovu manju društvenu uspješnost.

Popustljivi odgojni stil karakterizira često popuštanje djetetovim prohtjevima, odnosno roditelj ne razlikuje djetetove želje i potrebe. Roditelji ne nastoje biti dosljedni u pristupu djetetu pa mu ponekad istu stvar ili aktivnost odobravaju, a ponekad zabranjuju. Dijete ne nazire odgojne granice i zbunjuje se. Takvo postupanje s djetetom može razvijati nesigurnost djeteta i nisku razinu samopoštovanja, a moguće su pojave dječje impulzivnosti i agresije kao rezultat nejasnih ili nepostojećih granica.

U demokratskom odgojnom stilu roditelj i dijete grade pozitivan odnos uz postavljanje određenih granica. Prema djetetu, iskazuju se osjećaji, ljubav i toplina, a dijete se prihvaća onakvo kakvo jest. Ovaj odgojni stil NAJPOGODNIJI je za razvoj djeteta. U demokratskom odgojnom stilu kažnjavanje se izbjegava, traže se optimalna rješenja i puno se razgovara sa djetetom. Dijete suodlučuje što želi raditi, roditelji mu pružaju izbor između dobrih i kvalitetnih aktivnosti. Dijete se uključuje u život obitelji i na taj način ispunjavaju se djetetove potrebe, potreba za ljubavlju i pripadanjem, potreba za igrom i zabavom, potreba za slobodom, potreba za osjećajem uspjeha , postignuća, ali i neuspjeha. Roditelji koji primjenjuju demokratski odgojni stil znaju da nisu savršeni te da mogu pogriješiti u odnosu s djetetom. Svojim primjerom roditelji uče djecu razgovarati i pregovarati o raznim situacijama, i to da svatko može pogriješiti i da je važno grešku uvidjeti i pronaći načina kako je ispraviti. Dijete odgajano demokratskim odgojnim stilom gradi visoko samopouzdanje, ima pozitivnu sliku o sebi, može se uživjeti u osjećaje drugih. Demokratski odgojni stil pokazao je dugoročno najbolje odgojne učinke - djeca slobodno i spontano izražavaju svoja razmišljanja i emocije. Imaju dobro razvijene društvene vještine i dobre odnose sa vršnjacima koji ih prihvaćaju. Osim toga, pokazalo se da djeca odgajana po načelima demokratskog odgojnog stila lakše prebrode stresne i frustracijske situacije.

 


© 2019 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.